Slika 1
Slika 2
Slika 3
Slika 4
Slika 5
Slika 6
Slika 7
Slika 8
Slika 9
Slika 10
Slika 11
Slika 12
Text o slici 1
Text o slici 2
Text o slici 3
Text o slici 4
Text o slici 5
Text o slici 6
Text o slici 7
Text o slici 8
Text o slici 9
Text o slici 10
Text o slici 11
Text o slici 12
Postojimo na ovim prostrorima 9 godina imajući iza sebe donosioca ovog programa i više decenijsko iskustvo što nam je i bila preporuka da se bavimo tj. proizvodimo spirale za pužne transportere kao i kompletne pužne transportere čija je zastupljenost široka od transporta žitarica, stočne hrane, u pivarskoj industriji, mlinskoj industriji, industriji prerade kamena, cementa, peska, drveta (transport piljevine), pepela, industriji cigle i crepa, u farmaceutskoj industriji na farmama kako za dopremu hrane tako i za izđubrivanje sa pokretnim i po visini podesivim transporterom čiji kapaciteti u zavisnosti od brzine koja mora biti usklađena sa vrstom materijala koji se transportuje i prečnika dostižu i prelaze 100t/sat, a ujedno je vek eksploatacije dug pri elementarnom održavanju. Takođe kako segmenti spirala tako i kompletni transporteri mogu se izrađivati od TV, HV oplemenjenih materijala u različitim kvalitetima i to sve u rasponu debljina limova za segmente spirala od 2mm do 30mm i prečnik R=600mm ili do 20mm (debljina) i prečnik 100mm i nešto više od navedenog pod uslovom da segment bude iz polutki ili četvrtina zatim sa površinskom zaštitom cinkovanje kako spolja tako i unutra. A sve u cilju produžavanja veka eksploatacije pod uslovom da sama primena to dozvoljava u zavisnosti šta je predmet transporta misli se na zdravstvene razloge, a kao primer uzećemo da za mešanje slada u pivarskoj industriji ne može biti cinkovano već samo od inox i slični primeri. Za sve dodatne informacije pored još i da su pomenuti pužni transporteri relativno malih dimenzija (gabarita) u odnosu na mogućnost transporta (veliki kapaciteti) lako pokretni ili stabilni i malim utroškom energije i bez ikakvih opasnosti po životnu okolinu.

Spirala P.T.
Matični broj: 56434283
Šifra del. 2550
PIB: 103319855
Tekući račun: 355-1060135-62